CO2 инкубатори INCO

  • CO2 инкубатори

    Клетъчни култури, тъканни култури и бактериални култури, както и микроорганизмите, се нуждаят от защита в контролирана и физиологична идеална среда.