Консумативи за газова хроматография (GC)

  • Колони за GC - капилярни и пълнежни
  • Производство на колони по параметри на клиента
  • Септи, лайнери, ферули
  • Спринцовки
  • Консумативи за пречистване на газове