Консумативи за течна хроматография (HPLC)

  • Колони за HPLC - голямо разнообразие от фази и размери, обединени в следните продуктови групи: Discovery, Ascentis, Ascentis Express, Supelcosil, TSK-GEL, Chiral, apHera
  • Фитинги
  • Филтри - syringe filters, mobile phase filters
  •  Виалки
  • Спринцовки
  • Системи и аксесоари за филтруване на подвижна фаза
  • Муфи, тръби, сглобки