Реагенти за изследване на ракови заболявания

Регулатори на туморния растеж

Апоптоза

Ангиогенези

Китове и реагенти за белтъчно фосфорилиране и др.