UV/VIS Спектрофотометър Т60

Спектрофотометърът Т60 се предлага в две разновидности – UV-VIS и VIS. Спецификацията за тях може да намерите по-долу.

 

  T60U (UV-Visible) T60V (Visible)
Оптична система Двулъчева (Split beam)
Скорост на сканиране Избираема
Дължина на вълната (обхват) 190 -1100nm 325 -1100nm
Точност на дължината на вълната ±1nm ± 2nm
Възпроизводимост на дължината на вълната  ≤ 0.2nm ≤ 0.4nm
Ширина на спектралния процеп  2nm
Фотометрични режими Трансмисия, Абсорбция, Енергия, Концентрация
Фотометричен обхват -0.3 – 3.0Abs
Фотометрична точност 0.002Abs (0-0.5Abs), 0.004Abs (0.5 -1Abs), 0.3%T (0 -100%T)
Фотометрична възпроизводимост 0.001Abs (0 – 0.5Abs), 0.002Abs (0.5 -1Abs), 0.15%T (0 -100%T)
Фотометричен шум  0.001Abs (500nm) 30min след пускане на инструмента
Гладкост на базовата линия 0.002Abs (200 -1000nm) 0.002Abs (325 -1000nm)
Стабилност на базовата линия (Дрейф) 0.001Abs/h (500nm,0Abs) 2 часа след пускане на инструмента 0.002Abs/h (500nm,0Abs) 2 часа след пускане на инструмента
Разсеяна светлина  ≤ 0.05%T (220nm Nal, 340nm NaNO2) ≤ 1.0%T (340nm NaNO2)
Стандартна функционалност Фотометрично измерване (Количествено, Многовълново, Спектър и кинетични измервания с програмни карти)  Фотометрично и количествено измервания
Детектор Силициев фотодиод Силициев фотодиод
Светлинен източник  Волфрамова халогенна и деутериева разрядна лампи Волфрамова халогенна
Дисплей Цифров LCD Дисплей
Принтер Мини Принтер
PC Интерфейс RS232
Софтуер Вграден и UV-Win
Захранване  Првключване между 95 – 250VAC 50 – 60Hz
Тегло 11kg
Размери 476(mm), 362(mm), 225(mm)

Запитване....