3D анатомичен модел на ухо

Mодел на човешко ухо, което лесно показва външно, средно и вътрешно ухо. Моделът на човешко ухо има подвижно тъпанче с чукче, наковалня и стреме, както и лабиринт от 2 части с кохлеа и слухов/балансиращ нерв.

Запитване....