Лабораторни реактиви

Качеството на предлаганите реактиви и химикали се определят от тяхната квалификация в следната последователност:
технически – продукт, предназначен предимно за промишлена употреба;
✓ чист – за общо лабораторна и промишлена работа;
✓ фармакопеен – за приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост;
✓ чист за анализ (чза) – за стандартна лабораторна и контролно-аналитична работа;
✓ за хроматография, HPLC – разтворители за високоефективна течна хроматография;
✓ за спектроскопия – разтворители за UV-VIS спектроскопия, които се използват главно за анализи на органични съединения;

За всеки реактив и химикал може да бъде издаден сертификат с партиден номер и срок на годност. За целта е необходимо това да бъде упоменато във Вашата поръчка.

Фирма Филлаб предлага Информационен лист за безопастност на български език съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), изменен от 2015/830/ЕС.

По-голямата част от реактивите и химикалите са на склад и може веднага да бъдат закупени. За продукти, които не са на склад, сроковете на доставка са от 1 до 4 седмици.

Фирма ФИЛЛАБ е представител на марките Sigma – Aldrich, Honeywell и Merck, които са водещи производители от Германия на широка гама висококачествени реактиви намиращи приложение за химични анализи, научни изследвания и разработки.
Фирма ФИЛЛАБ може да предложи техни продукти в следните продуктови линии:
* органични съединения;
* ултра чисти неорганични съединения;
* суперчисти метали 99.9999% и сплави;
* съединения на благородни метали и катализатори;
* органометални съединения;
* редкоземни метали и техни съединения;
* АА/ІСР стандарти;
Всички тези продукти се поддържат на склад в Германия и може да ги получите в много кратки срокове.
Фирма Филлаб предлага реактиви и среди за инвитро лаборатории на марката Irvine Scientific.
За да намерите актуална информация за търсения от Вас продукт моля, направете запитване на: office@fillab.bg или fillab@abv.bg.

Показване на 1–12 от 289 резултата