Лабораторни консумативи

Предлаганите в този раздел лабораторни изделия са изработени от борсиликатно или натриево стъкло. Борсиликатното стъкло има превъзходна термична и химическа устойчивост и е по-подходящ за стъклени съдове, които се използват за пряко нагряване или за съхранение на разтвори. Натриевото стъкло обикновено се използва за продукти от клас „Б“ или където дългосрочното излагане на химикали е малко вероятно. В този раздел ще намерите лабораторни изделия, изработени и от пластмаса. Използваната пластмаса може да бъде прозрачна или полупрозрачна. Издържа на концентрирани основи и киселини, включително и флуороводородна киселина, на високи температури, но не и на пряко нагряване.

Фирма Филлаб предлага обемна стъклария изработена единствено от борсиликатно стъкло, а също така и в пластмасов вариант. Обемната стъклария се използва за точно измерване на конкретни количества течности. Тя се предлагат в два различни класа на точност: клас „A“ и клас „Б“. Двата класа се различават по точността на измерване, като клас А е с най-високата точност.

Предлаганата от фирма Филлаб обемна стъклария е изработена съгласно Международните стандарти ASTM 542 и ISO 4787, и е придружена с партиден сертификат от фирмата производител. Можем да предоставим информация за български лаборатории оторизирани от метрологията, които могат да издават индивидуални сертификати за нея.

Всички обемни стъклени съдове са калибрирани при 20 °C.

Използваният снимков материал е илюстративен и е с цел по-добра визуализация на предлаганите продукти. Възможно е да се получи несъответствие между продукт и снимка поради смяна на дизайна или друга причина, но това не води до промяна на функционалността или качеството на описания продукт.

Виж още