АKТИВЕH ВЪГЛЕH – на гранула

Разфасовка – 300гр

С

М = 12.01 г/мол

CAS №: 7440-44-0

Запитване....