АЛУМИHИЕВ HИТРАТ – чист за анализ

Разфасовка – 1кг

Al(NO3)3•9H2O

М = 375,13 г/мол

CAS №:  7784-27-2

Запитване....