АМОНИЕВ АЦЕТАТ – чист за анализ

Разфасовка – 1кг

NH4OOCCH3

М = 77,08 г/мол

CAS №: 631-61-8

Запитване....