АМОHИЕВ КАРБОНАТ – чист за анализ

Разфасовка – 1кг

(NН4)2CO3

М = 96,09 г/мол

CAS №: 506-87-6

EC №: 208-058-0

Запитване....