АМОНЯЧНА ВОДА – 25% разтвор

Разфасовки:

  • 30л

NH4ОН

М = 17,03 г/мол

CAS №:  1336-21-6

Запитване....