АЦЕТОН – за течна хроматография, HPLC

CH3COCH3

М = 58,08 г/мол

CAS №: 67-64-1

 

НЕ СЕ ПРЕДЛАГА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА!

Разфасовка – 2,5 л

Марки – Honeywell, Sigma – Aldrich, Merck

Запитване....