АЦЕТОНИТРИЛ – за течна хроматография, HPLC

CH3CN

М = 41,05 г/мол

CAS №: 75-05-8

Разфасовка – 2,5 л

Марки – Honeywell, Sigma – Aldrich, Merck

Запитване....