Бърза връзка за маркучи – с еднакъв диаметър на краищата

Размери:

  • от 8 до 12 мм
  • от 10 до 20 мм
  • от 12 до 30 мм

Запитване....