Бърза връзка за маркучи – с еднакъв диаметър на краищата

Размери:

  • от 4 до 6 мм
  • от 6 до 8 мм
  • от 8 до 10 мм
  • от 10 до 12 мм
  • от 12 до 14 мм
  • от 14 до 16 мм

Запитване....