БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА – чиста за анализ

Разфасовка – 500 гр

C7H6O2

М = 122,12 г/мол

CAS №: 65-85-0

Запитване....