БОРНА КИСЕЛИНА – чиста за анализ

Разфасовка – 1кг

H3ВO3

М = 61,83 г/мол

CAS №: 10043-35-3

Запитване....