Дигитален рефрактометър

Рефрактометрите  работят почти без обслужване и са много тихи. Уредът е лесен за работа благодарение на интуитивен сензорен екран. Допълнителните връзки към принтер, компютър или мрежа осигуряват голяма гъвкавост. Високата точност е постигната чрез интегриран термостат на Пелтие (T-модел). Клетките за измерване на потока позволяват непрекъснато измерване (F-модел). Уредите се използват навсякъде, където трябва да се измери вещество във водни разтвори.
Области на употреба: напитки, химия, фармация, храна, хартия, канализация, текстил, нефтохимия, козметика.

Запитване....