ДИМЕТИЛ СУЛФОКСИД – чист за анализ

Разфасовка – 2.5л

С2Н6OS

М = 78,13 г/мол

CAS №: 67-68-5

Запитване....