Екстрактор

Екстрактор на Сокслет – NS45/40

Обеми:

100мл

150мл

250мл

500мл

Запитване....