Филтър „ШОТ“

Филтър „ШОТ“ чашковиден – G1, G2, G3, G4

Обеми:

30мм

50мл

Запитване....