ФОСФОРВОЛФРАМОВА КИСЕЛИНА – чиста за анализ

Разфасовки:

  • 25 гр

  • 100 гр

P2O5•24WO3•xH2O

М = 2880,17 г/мол

CAS №: 12067-99-1

Запитване....