Фуния Бюхмер

Фуния Бюхмер – порцеланова и пластмасова

Размери

Ф75мм

Ф90мм

Ф110мм

Ф150мм

Запитване....