Гинекологичен мулаж

Модел на реален женски таз за развиване на диагностични умения при гинекологични процедури, анатомично обучение, абдоминално палпиране и рефлекторна инструкция. Позволява цялостно въвеждане на гинекологичен инструментариум и прегледи, с възможност за онагледяване  на  различни  патологични състояния, улеснявайки придобиването на клиничен опит. Изработен от меки, лесно почистващи се материали, които са с характеристики близки до реалната текстура на кожата. Симулаторът предоставя подробни анатомични характеристики и референции. Включени са следните взаимозаменяеми материали: нормална маточна шийка, нормална раждала матка, матка с ендоцервикален полип, шийка с ектопични характеристики, шийка с неоплазия (карцином), нормалната матка , бременна матка в 10- та гестационна седмица, два вида овариални тумори.

Запитване....