Гумени уплътнения

Гумени уплътнения за смукателна колба.

Размери:

– за колба 100мл;

– за колба – 250мл и 500мл;

– за колба – 1000мл;

– за колба – 2000мл.

Запитване....