Хаван

Хаван с пестик – ахатов

Размери:

Ф50мм

Ф75мм

Ф100мм

Ф125мм

Ф150мм

Запитване....