КАДМИЕВ НИТРАТ ТЕТРАХИДРАТ – чист за анализ

Разфасовка – 500 гр

Cd(NO3)2•4H2O

М = 308,47 г/мол

CAS №: 10022-68-1

Запитване....