КАЛЦИЕВ СУЛФАТ ДИХИДРАТ - чист за анализ

Разфасовка – 1 кг

СаSO4•2H2O

М = 172,17 г/мол

CAS №: 10101-41-4

Запитване....