Кутия за епруветки Епендорф

Кутия за микро епруветки Епендорф – 1.5мл, 0.5мл, 0.2мл

Гнезда:

– епруветка 1.5мл – 96бр

– епруветка 0.5мл – 48бр

– епруветка 0.2мл – 96бр

Запитване....