Магнитна бъркалка с нагряване с 6 позиции

Комбинация от разбъркващо-нагряваща плоча с 6 позиции на разбъркване, вкл. управляващ блок heatMIXcontrol, универсално приложим за различни размери и форми на съдовете, разстояние на точката на разбъркване 130 mm, подходящо за 6 х 1000 ml Erlenmeyer колби.

Запитване....