Магнитна бъркалка с нагряване

  • Контролиране на температурата и скоростта
  • Работна температура до 280 °C
  • Химически устойчива керамична нагревателна плоча
  • Фиксирана защитна температура 320 °C
  • Индикатор за топла плоча над 50°C

Запитване....