МЕДЕН (ІІ) НИТРАТ ТРИХИДРАТ – чист за анализ

Разфасовка – 500 гр

Cu(NO3)2•3H2O

М = 241,60 г/мол

CAS №: 10031-43-3

Запитване....