Микроскоп ZEISS Primovert

Компактен инвертен микроскоп за рутинни изследвания на клетъчни култури

  • Отлична оптична система
  • Висококачествен метален корпус и механизми
  • Наблюдение на проби във всички стандартни съдове – Петри с различни диаметри, многоямкови плаки, микротитърни плаки, колби, предметни стъкла и др.
  • Прецизен фазов контраст и възможност за флуоресценция
  • Възможност за интегрирана или външна камера
  • Възможност за температурен контрол и за интеграция в ламинарен бокс
  • Лесно свързване в дигитална лаборатория

Запитване....