МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА 85% – чистa за анализ

Разфасовка – 1 л

НСООН

М = 46,03 г/мол

CAS №: 64-18-6

Запитване....