Накрайници с филтър

Накрайници за автоматични микро пипети с филтър

Обеми:

сини – 50 µl – 1000 µl

жълти 5 µl – 200 µl

бели – 500 µl – 5000 µl

кристални 0.5 µl – 20 µl

Запитване....