Настолен рефрактометър Abbe

Класически рефрактометъ за твърди вещества и течности. С вграден дигитален термометър.

  • Скалата може да се регулира ръчно с помощта на копче
  • Измерената стойност може да се отчете през окуляр
  • Температурата се показва на LCD дисплея

Запитване....