НАТРИЕВ ХЛОРИД – чист за анализ

Разфасовка – 1 кг

NaСl

М = 58,44 г/мол

СAS №: 7647-14-5

Запитване....