НАТРИЕВА ОСНОВА на гранули – чиста за анализ

Разфасовка – 1 кг

NaОН

М = 40,00г/мол

CAS №: 1310-73-2

Запитване....