НАТРИЕВА ОСНОВА на гранули – чиста

Разфасовка – 25 кг

NaОН

М = 40,00г/мол

CAS №: 1310-73-2

Запитване....