НИШЕСТЕ РАЗТВОРИМО – чисто за анализ

Разфасовка – 1 кг

(C6H10O5)n

М = 162,10 г/мол

CAS №: 9005-84-9

Запитване....