ОЛОВЕН(ІІ) АЦЕТАТ ТРИХИДРАТ – чист за анализ

Разфасовка – 1 кг

C4H6O4Pb•3H2O

М = 379,34 г/мол

CAS №: 6080-56-4

Запитване....