ОЛОВЕН (ІІ) НИТРАТ - чист за анализ

Разфасовка – 1 кг

Pb(NО3)2

М = 331,21 г/мол

CAS №: 10099-74-8

Запитване....