ОЛОВЕН (ІІ) СУЛФАТ – чист за анализ

Разфасовка – 100 гр

PbSО4

М = 303,25 г/мол

CAS №: 7446-14-2

Запитване....