PCR епруветки

PCR епруветки – стрип от 8 епруветки – 0.2мл и 0.5мл

Запитване....