Перли

Перли – стъклени

Размери

Ф3мм

Ф5мм

Ф7мм

Запитване....