Пестик за хаван

Пестик за хаван – порцеланов

Размери:

115мм

135мм

150мм

175мм

210мм

Запитване....