pН тестер

Преносими pН тестери за месо, мляко, сирене, вино, бира и почва.

ВСИЧКИ чекери са с гаранция за период от една година за устройството и шест месеца за сондата след датата на закупуване при дефекти в изработката и материалите, когато се използват по предназначение и се поддържат съгласно инструкциите. НЕ се покриват щети, причинени от злополуки, злоупотреба, подправяне, неправилна експлоатация или липса на предписана поддръжка. При необходимост, свържете се с нас.Ако чекера е в гаранция, докладвайте номера на модела, датата на покупка, серийния номер и естеството на проблема.

Запитване....