ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ 400

Разфасовка – 1 л

НО(С2Н4О)nН

CAS №:  25322-68-3

Запитване....